Politika privatnosti

Mi smo posvećeni i poštujemo pravo na privatnost naših kupaca. Ova politika privatnosti objašnjava kako se prikupljaju, čuvaju i koriste vaši lični podaci kada posjetite naš sajt.

Naš primarni zadatak je da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti dok boravite na našem sajtu. Izjavom o zaštiti podataka o ličnosti želimo Vas obavijestiti o tome koje informacije Vitafon doo prikuplja prilikom Vaše posjete našem sajtu i kako se iste koriste.

Saglasni ste da se prilikom Vaše posjete našem sajtu na web adresi www.vrhlab.com mogu prikupljati opće informacije koje se ne koriste kao podaci o ličnosti (što znači da se te informacije ne registriraju). Web serveri koji se koriste u tu svrhu mogu sljedeće podatke prikupljati: ime Vašeg Internet provajdera, web stranicu sa koje ste nas posjetili, web stranice koje posjećujete dok ste na našoj stranici, Vašu IP adresu i sl. Ove informacije se analiziraju u anonimnom obliku i isključivo se koriste radi usavršavanja našeg sajta u pogledu atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu politiku privatnosti prije nego počnete koristiti naš sajt, jer će se odredbe ove politike privatnosti primjenjivati na Vas korištenjem našeg sajta. Preporučujemo da odštampate i zadržite kopiju ove politike privatnosti za buduću upotrebu.

Pristupom, pretraživanjem i korištenjem našeg sajta, potvrđujete da prihvatate ovu Politiku privatnosti i saglasni ste se uslovima iste. Ako ne želite da se Vaši podaci koriste kao što je navedeno u ovoj Politici privatnosti, ne bi trebali koristiti naš sajt.

Vaše korištenje našeg sajta, uključujući bilo kakav Vaš upit, je regulirano kompletnim uslovima našeg poslovanja, kao i uslovima korištenja sajta, a koji su svi navedeni na sajtu. Molimo Vas da odvojite vrijeme za pažljivo čitanje istih, jer sadrži bitne uslove i odredbe koji se odnose na Vas.

Tko smo mi?
Za potrebe Zakona o zaštiti podata o ličnosti, vaše lične podatke prikuplja i obrađuje kompanija Vitafon doo.

Koje informacije prikupljamo?
Kada posjetite naš sajt, saglasni ste da mi možemo prikupiti:
informacije kao što su Vaša IP adresa, tip i verzija Vašeg brauzera (browser) i druge anonimne
informacije koje prikupimo prilikom Vašeg korištenja i pregleda našeg sajta, kako bi nam to pomoglo da poboljšamo naš sajt i usluge koje Vama pružamo.

Vaše lične podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, kada ste se registrirali na sajtu ili kada ste nam poslali upit.

Prvi put kada se registrirate na sajtu (čak i ako se niste registrirali prije toga), mi ćemo znati tko ste Vi i bit ćemo u mogućnosti povezati informacije koje prikupimo o vašim aktivnostima (preko Interneta, telefona, kompjutera, tableta i sl.) sa Vama.

Podaci o ličnosti se prikupljaju samo ako su nam dostavljeni prilikom registracije, popunjavanjem formulara ili slanjem e-mailova, kao i prilikom slanja drugih upita ili zahtjeva. Prikupljeni podaci o ličnosti se vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, u okviru zbirke podataka, a za njih je odgovoran rukovalac podacima. Način korištenja baze podataka i Vaše informacije prikupljene na opisan način je takav da isti ostaju kod kompanije Vitafon doo.

U tom smislu, registracijom na naš portal Vi, kao kupac-korisnik, dajete saglasnost da Vitafon doo prikuplja i obrađuje sljedeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): Vaše (korisnikove) lične podatke navedene u registracijskoj formi i podatke o Vašim (korisničkim) upitima.

Pomenuta saglasnost za obradu podataka se daje u svrhu upoznavanja Vitafon doo sa Vašim kupovnim navikama, u informativne svrhe, kao i za naše druge potrebe u vezi sa poslovanjem.

Vi kao posjetilac ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete u cjelosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u cjelosti će prestati obrada vaših podataka kao i registracija kod nas.

Vi kao posjetilac ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete i djelimično povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka.

Kao što smo naveli, posjetilac ima pravo da u svako doba opozove pismeno pristanak za obradu podataka o ličnosti. U tu svrhu dovoljno je da pošaljete e-mail na našu kontakt e-mail adresu [email protected]

Šta radimo sa informacijama koje prikupljamo?
Glavni razlog zbog kojeg koristimo takve informacije (Vaše lične podatke) je u tome da Vam pružimo odličan proizvod i usluge, kao i da Vas obavijestimo o kvalitetu naših proizvoda i usluga, odnosno da Vam pružimo mogućnost da budete obaviješteni o svim dodatnim informacijama u vezi sa kompanijom.

Takve informacije takođe koristimo:
– za odgovoranje na Vaša pitanja;
– za razvijanje i poboljšanje naših proizvoda i usluga;
– za statistiku, istraživanje tržišta, ispitivanja i svrhu istraživanja radi upravljanja našim sajtom i za naše
unutrašnje poslove;
– za poboljšanje našeg sajta, kao i da osiguramo da sadržaj koji je predstavljen na sajtu bude na
najefikasniji način primjenjljiv za Vas i Vaš računar, telefon, tablet i sl.;
– da Vas obavijestimo o promjenama na našem sajtu ili o promjenama naših usluga;
– za mjerenje i procjenjivanje efikasnosti oglašavanja naših proizvoda;
– da Vam pružimo informacije o proizvodima ili uslugama za koje mislimo da Vas mogu interesirati.

Saglasni ste da možemo zadržati kopije bilo koje korespondencije koju nam pošaljete i mi ćemo zadržati i čuvati podatke o vašoj registraciji. Bilo koje lične podatke koje nam pošaljete i bilo koje informacije iz kojih Vas možemo identificirati, mi zadržavamo i posjedujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Sa kim dijelimo ove informacije?
Vaše podatke o ličnosti ni na koji način nećemo prosljeđivati trećim licima ni mi ni osobe koje postupaju po našim instrukcijama, odnosno mi možemo podijeliti Vaše lične podatke samo sa našim povezanim kompanijama i odabranim trećim licima koja obavljaju usluge za nas (kao što je npr. agencija koja se bavi direktnim marketingom), koji će koristiti navedene podatke samo za pružanje usluga koje smo mi zahtjevali. Kompanije koje mi angažujemo u našem poslovanju po bilo kom osnovu, mogu koristiti Vaše lične podatke strogo u skladu sa našim uputstvima i u druge svrhe se ne mogu koristiti, izuzev u nekim slučajevima, ali samo na osnovu zakona, ili na zahtjev nadležnog državnog organa.

Mi, takođe, zahtjevamo od svih lica sa kojima sarađujemo da tretiraju Vaše lične podatke kao povjerljive i u skladu sa svim važećim propisima koji se tiču zaštite podataka o ličnosti.

Gdje čuvamo vaše lične podatke?
Podaci koje prikupljamo od Vas se mogu prenijeti ili čuvati od strane izabranih trećih lica. Unošenjem Vaših ličnih podatka, saglasni ste za takvo prenošenje, čuvanje i obradu podataka. Mi ćemo preduzeti sve razumne korake kako bi se osiguralo da se Vaši podaci tretiraju kao povjerljivi i u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo onoliko vremena koliko traje pružanje usluge koju ste zatražili ili za koju ste nam dali odobrenje, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Kompanija Vitafon doo, odnosno rukovalac podacima i lice koje podatke obrađuje, preduzima tehničke, kadrovske i organizacijske mjere sigurnosti da bi zaštitila informacije koje ste učinili dostupnim od nenamjerne ili namjerne zloupotrebe, gubitka, uništavanja, promjena ili pristupa istim od strane neovlaštenih lica. U slučaju prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, informacije će biti proslijeđivane u kodiranom obliku da bi se spriječila njihova zloupotreba od strane trećih lica. Naše mjere sigurnosti podataka stalno se provjeravaju u skladu sa tehničkim dostignućima.

Nažalost, prijenos informacija preko Interneta nije u potpunosti siguran. Iako ćemo se potruditi da u svakom slučaju zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantirati za sigurnost odnosno sigurnost prenošenja bilo kojeg podatka koji je prenešen na naš sajt ili sa našeg sajta i svaki prijenos podataka je na Vaš vlastiti rizik.

Fišing (krađa podataka)
Fišing je pojam koji označava pokušaj da netko ukrade lične podatke korisnika ili podatke o njegovom računu. “Fišeri” koriste lažne elektronske poruke koje vode korisnika do falsificiranih sajtova gdje korisnik, na osnovu takve prevare, unosi svoje lične podatke, kao što su brojevi kreditnih kartica, korisnička imena ili lozinke, a izgledom sajta stvaraju zabludu da je korisnik na željenom sajtu.

Ukoliko primite takve poruke ili netko traži Vašu lozinku tvrdeći da radi za nas, molimo Vas da prijavite takvu situaciju preko naše kontakt forme na sajtu ili direknto na adresu naše kompanije [email protected]

Kako da izvršite uvid ili dobijete kopiju podataka koje smo prikupili?
Vi, kao korisnik, imate pravo zahtjevati od rukovaoca podacima da Vas istinito i potpuno obavijesti o obradi podatka o ličnosti, da izvršite uvid u prikupljene podatke koji se odnose na Vas, da ih kopirate, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pratećim propisima. Rukovalac podacima je dužan da Vaš zahtjev za obavještavanje i uvid riješi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Takođe, imate pravo da provjerite, ispravite, dopunite, ažurirate ili brišete podatke koje u vezi sa Vama čuva rukovalac podacima, ako su po Vašem mišljenju zastarjeli ili netačni. U tu svrhu dovoljno je da izmjene pošaljete na našu kontakt e-mail adresu ili osobi zaduženoj za obradu podataka na e-mail adresu: [email protected]

Povezivanje sa drugim sajtovima
Može se desiti da se povežete sa drugim sajtovima koji nisu pod našom kontrolom i na koje mi nemamo nikakav uticaj. Nakon što ste napustili naš sajt, saglasni ste da mi ne možemo biti odgovorni za zaštitu,privatnost, povjerljivost i sl. za bilo koju informaciju ili podatak koji ste primili sa takvih sajtova.

Promjene u našoj Politici privatnosti
Bilo kakvo usaglašavanje ili promjene koje unesemo u ovu Politiku privatnosti bit će objavljene na našem sajtu, te se preporučuje da s vremena na vrijeme, isto provjerite.

Saglasni ste da mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku vršimo adekvatne izmjene, takođe i u slučaju promjena pozitivnih propisa.

Ako imate problem, pitanje ili ideju, molimo Vas da se obratite sa prijedlogom. Uslijed neprekidnog razvoja Interneta neophodno je da Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti prilagođavamo s vremena na vrijeme.

Kako da nas kontaktirate?
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našoj Politici privatnosti, kontaktirajte nas na adresu Vitafon d.o.o., ili [email protected]